Agrimex, spol. s r.o. Agrimex, spol. s r.o.
 

Aktuality

Vážení obchodní přátelé,dáváme na vědomost provozní dobu společnosti o letošních Vánocích.PROVOZNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH...
Novinkou v ceníku je chladicí kapalina  Antifreeze G12EVO, odpovídající normě VW TL 774/L. Je dodávána jako koncentrát. Používá...

Aktuality

INFORMACE O PROVOZNÍ DOBĚ SPOLEČNOSTI O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2022

Vážení obchodní přátelé,
dáváme na vědomost provozní dobu společnosti o letošních Vánocích.
PROVOZNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2022
VÝROBA, EXPEDICE
22.12.2022 - 28.12.2022 volno
29.12.2022 a 30.12.2022 expedujeme
02.01.2023 volno
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
23.12.2022 - 02.01.2023 volno

Nově v sortimentu AGRIMEXU chladicí kapalina G12EVO (VW 774/L)

Novinkou v ceníku je chladicí kapalina  Antifreeze G12EVO, odpovídající normě VW TL 774/L. Je dodávána jako koncentrát. Používá se jako aktuální prvonáplň pro vozy Škoda, kdy nahradila kapalinu Antifreeze J (dle VW TL 774/J, G13), která po zvýšení provozní teploty v menších “downsizingovaných“ motorech, zavedení jiné řady oběhových čerpadel chladicí kapaliny a nové technologie výroby chladičů z hliníkových slitin technologii tavného lepení, již nevyhovovala.

Kapalina G12EVO nyní neobsahuje podíl glycerínu (ten obsahovala kapalina Antifreeze J – G13). Má zvýšené parametry ochrany proti korozi chladicího systému. Byl navýšen obsah inhibitorů koroze a také bitrexu – látky sloužící jako ochrana proti požití.

Dostupná je v kompletní řadě velikosti balení.

NOVÝ VÝROBEK PRO ÚČINNOU DEZINFEKCI POVRCHŮ


DOVOLUJEME SI UPOZORNIT NAŠE ZÁKAZNÍKY, ŽE K OCHRANĚ VAŠEHO ZDRAVÍ STÁLE NABÍZÍME K PRODEJI NÁŠ VÝROBEK  

SANAG XT , 

KTERÝ SLOUŽÍ K DEZINFEKCI POVRCHŮ V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ. 

Jedná se o dezinfekční lihový roztok pro technické účely, který je srovnatelný s dezinfekčním prostředkem ANTI-COVID, jehož výroba byla z licenčních důvodů ukončena. Obsahuje účinné složky, které likvidují viry a další choroboplodné zárodky na povrchu všech předmětů v interiéru i exteriéru, v dopravních prostředcích, bytech, kancelářích i v průmyslových objektech,...

Výrobek je bezbarvá jemně parfémovaná kapalina, neomezeně mísitelná s vodou.
Pro aplikaci se používá v neředěném stavu. 

Je dodávána k přímému použití v lahvích o obsahu 0,5 l nebo 0,75 l s mechanickým rozprašovačem či 5 litrových kanystrech.

 

NENÍ URČEN PRO DEZINFEKCI RUKOU!!!


 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED NÁKAZOU COVID-19


Vážení zákazníci,
z důvodu ochrany vás zákazníků, našich zaměstnanců a jejich rodin,

JE NUTNÉ, ABY MĚL ŘIDIČ  PŘED VSTUPEM 

DO AREÁLU NASAZENOU ROUŠKU a měl ji po celou dobu!!!

Pokud ji nebude mít, nebude do areálu vpuštěn.


Děkujeme za pochopení.

Informace pro obchodní partnery a kontaktní osoby

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Agrimex, spol. s.r.o.

IČ: 18127495

se sídlem Kojetice 160, 675 23 Kojetice na Moravě

 

                               INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY A KONTAKTNÍ OSOBY

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

            Vážení obchodní partneři,

 

Tyto zásady mají za cíl informovat Vás jakým způsobem AGRIMEX, spol. s.r.o. (dále jen „AGRIMEX“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (dále „ zpracování osobních údajů“)

Osobními údaji se rozumí informace, které se týkají určité osoby, kterou leze na základě této informace, v případě s kombinací s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které AGRIMEX v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává jsou identifikační údaje (převážně jméno, příjmení) a kontaktní údaje (převážně e-mailová adresa, telefonní číslo) obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (Dále jen „obchodní partneři“).

 

OBSAH

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem budou využívány?

Z jakých zdrojů získává společnost AGRIMEX Vaše osobní údaje?

Sdílí společnost AGRIMEX Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

Předává společnost AGRIMEX osobní údaje do zemí mimo EHP?

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Jak dlouho bude společnost AGRIMEX Vaše osobní údaje zuchovávat?

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Dotazy a kontakty

Změny těchto zásad

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

            Správcem údajů je AGRIMEX, spol. s.r.o., IČ 18127495, se sídlem Kojetice 160, 675 23 Kojetice na Moravě, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném RS Brno, oddíl C, vložka 1586.

Společnost AGRIMEX určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje společnosti AGRIMEX naleznete v kapitole „ Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem společnost Agrimex zpracovává?

            v tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem osobní údaje AGRIMEX o obchodních partnerech zpracovává.

 

Obchodní partneři

Osobní údaje

(kategorie a příklady)

Účel zpracování

První základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje

 

 

·         Jméno a přijmení,

·         Pozice, společnost,

·         E-mail, telefonní číslo

·         Adresa,

·         Platební a dodací údaje.

·         Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace,

·         Evidence a vymáhání případných pohledávek

·         Uzavření a plnění smlouvy,

·         Oprávněný zájem společnosti AGRIMEX na vymáhání pohledávek

Údaje pro marketingové účely

 

 

·         Jméno a příjmení,

·         Pozice, společnost,

·         E-mail, telefonní číslo,

·         Informace o dosavadní obchodní spolupráci a komunikaci

·         Nároky na slevy a výhody

·         Propagace a podpora prodeje produktů a služeb AGRIMEX,

 

·         Souhlas příslušné osoby (i předáváním vizitky) nebo udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely.

·         Oprávněný zájem na oslovování zákazníků přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení.

 

Z jakých zdrojů společnost AGRIMEX získává Vaše osobní údaje?

AGRIMEX získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od obchodních partnerů nebo z veřejně dostupných zdrojů (tj. OR nebo ARES), z návštěv obchodních partnerů a jiných osob přímo ve společnosti AGRIMEX.

Sdílí společnost AGRIMEX Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a)      Externí poskytovatelé služeb

       AGRIMEX využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zajména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a propagaci nebo ostrahu areálu. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být společností AGRIMEX předány určité osobní údaje obchodních partnerů.

      Externí poskytovatel služeb služeb jsou však společnosti AGRIMEX prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů obchodních partnerů. Se všemi těmito poskytovateli má AGRIMEX uzavřené písemné smlouvy o zpracován osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů společnosti Agrimex pro zabezpečení osobních údajů.

b)     Sdělování osobních údajů třetím osobám

Agrimex je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů nebo návštěvníků se třemi osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů

      Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

·         Správní a obdobné orgány (finanční úřady),

·         Finanční instituce (banky, pojišťovny)

·         Policie, státní zastupitelství,

·         Externí poradci

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

AGRIMEX za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů osobních partnerů a návštěvníků využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Agrimex udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních partnerů je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinnost mlčenlivosti.

Jak dlouho bude společnost bude AGRIMEX Vaše osobní údaje uchovávát?

AGRIMEX uchovává osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků pouze pro dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů AGRIMEX.

      Pokud údaje společnost AGRIMEX zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit do jeho odvolání.

Jaké jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochrnu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

·         Práva na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

·         Právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže,

·         Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním za strany společnosti AGRIMEX, příp. zpracovatelů,

·         Právo na vymazání osobních údajů, především pokud:

o    již nejsou dále potřebné pro další zpracování,

o   byl odvolán souhlas k jejich zpracování,

o   bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování,

o   byly zpracovány nezákonně

o   musejí být vymazány podle právních předpisů

·         právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

o   subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud AGRIMEX neověří jejich správnost,

o   zpracování je proti zákonné,

o   je AGRIMEX už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků,

o   subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud AGRIMEX neověří, zda oprávněné zájmy společnosti AGRIMEX převažují nad zájmy subjektu údajů.

·         Právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů společnosti AGRIMEX. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány;

·         Právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek,

·         Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se domníváte, že AGRIMEX porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

 

 

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo  v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte dotaz ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

AGRIMEX, spol. s. r. o.

Kojetice 160, 675 23 Kojetice na Moravě

e-mail: agrimex@agrimex.cz, tel: 568 840 006, 568 840 126

 

Změny těchto zásad

Je možné, že tyto zásady AGRIMEX rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách společnosti AGRIMEX (www.agrimex.cz/podpora) v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

Naše společnost AGRIMEX nebude žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají s dříve získanými údaji čili nedojde k žádným změnám se zpětnou platností.


 

NOVINKA – CHLADÍCÍ KAPALINA ANTIFREEZE HDE TRUCK

Kapalina s obsahem speciálních protikorozních přísad bez silikátů, která zajišťuje vysokou účinnost organických inhibitorů koroze. ANTIFREEZE HDE TRUCK zabezpečuje vysoce kvalitní ochranu proti korozi a kavitaci pro všechny druhy těžkých motorů - HEAVY DUTY ENGINES. Obsahuje dusitany a molybdenany. Neobsahuje aminy a fosfáty. Vyhovuje normám: BS 6580, E / L 1415c, NATO S 759, ASTM D 6210, ASTM D 6211, UNE 26361-88, FVV Heft R 443, CUNA NC 956-16, KSM 2142.

Bližší informace o novém výrobku včetně cenové nabídky Vám na vyžádání poskytne příslušný obchodní zástupce (viz. rubrika KONTAKTY příp. OBCHODNÍ SÍŤ.

DO PÉČE O AUTA SE PROMÍTÁ EKOLOGIE

V příloze uvádíme článek z časopisu Zboží&rodej s názvem "Do péče o auta se promítá ekologie". K tématu ekologické cítění a snaha šetřit přírodu při používání autokosmetiky a provozních kapalin se v rozhovoru s autorem článku Pavlem Neumannem vyjadřuje i Miroslav Dvořáček, obchodní manažer naší společnosti AGRIMEX, spol. s r.o.

CHLADICÍ KAPALINA ANTIFREEZE J

Řadu chladicích kapalin ANTIFREEZE jsme rozšířili o nový typ červenofialové chladicí kapaliny ANTIFREEZE J. Tato kapalina, na bázi směsi monoethylenglykolu s vyššími glykoly, je doporučována jako prvonáplň nových vozů. Zabezpečuje celoživotní ochranu proti jakékoliv formě koroze pro všechny druhy motorů, jak hliníkových, tak ze slitin železa včetně jejich kombinací a odpovídá normě VW TL 774/J (G13).

Bližší informace o novém výrobku včetně cenové nabídky Vám na vyžádání poskytne příslušný obchodní zástupce (viz. rubrika KONTAKTY příp. OBCHODNÍ SÍŤ).

NOVINKY OD FIRMY ELYSATOR

Pro zajištění protikorozní ochrany nabízí firma AGRIMEX, spol. s r.o. nejen řadu inhibitorů do náplní chladících a topných systémů, ale i možnost dodávky zařízení od švýcarské firmy ELYSATOR.

Jedním z těchto nabízených zařízení je ELYSATOR trio, které současně vodu v chladících či topných systémech odplyňuje, vytváří katodickou ochranu a magnetickým filtrem zabraňuje tvorbě usazenin.

Na obdobném principu pracuje i další zařízení SorbOx, které oběhovou vodu demineralizuje, odstraňuje kyslík i další plyny z cirkulující vody, vytváří katodickou protikorozní ochranu a odlučuje korozní částice pomocí magnetického filtru.

Bez zdroje vnější energie pracuje zařízení Purotap, odstraňující z vody sulfáty, nitráty a chloridy. Výsledným produktem je plně demineralizovaná a desalinovaná voda, vhodná pro plnění energetických systémů.

Další informace Vám podá Ing. Coufal, obchodně-technický zástupce společnosti AGRIMEX, spol. s r.o., tel. 777 680 537.

VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI AGRIMEX, SPOL. S R.O.

Vážení obchodní přátelé,

v přiloženém souboru uvádíme VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI AGRIMEX, SPOL. S R.O.
K ČLÁNKU "TÉMA - TEST CHLADICÍCH KAPALIN" V TÝDENÍKU SVĚT MOTORŮ.
Pro zobrazení přiloženého souboru klikněte prosím na název této aktuality VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI AGRIMEX, SPOL. S R.O.

 

DATOVÉ LISTY SLOŽEK

Pro potřeby odběratelů jsou uvedeny datové listy složek našich výrobků, obsahujících detergentní  složky, v rubrice PODPORA – Dokumenty ke stažení.

SPOLEČNOST MADOIL S.R.O. BŘECLAV - ZASTOUPENÍ FIRMY AGRIMEX, SPOL. S R.O. PRO JIŽNÍ MORAVU

Společnost  MADOIL s.r.o. Břeclav je dodavatelem autochemie, autokosmetiky AGRIMEX na čerpací stanice - oblast jižní Morava .


ROZŠÍŘENÍ DOPLŇKOVÉHO SORTIMENTU V TEPLONOSNÝCH KAPALINÁCH

Doplňkový sortiment v teplonosných kapalinách byl rozšířen o další inhibitory. Kromě přípravku AGRiMEX-INHIBITOR L nabízíme:

AGRiMEX-INHIBITOR S
Protikorozní přípravek, vhodný pro použití do vodních a glycerinových náplní topných a chladících soustav. Je primárně určen pro zařízení vyrobená z oceli, litiny, mědi, zinku a slitin těchto kovů.
Doporučené dávkování inhibitoru je od 0,5% do 1% objemu inhibované kapaliny.

AGRiMEX-INHIBITOR C
Protikorozní přípravek, vhodný zejména pro topné a chladící soustavy vyrobené z mědi, mosazi a galvanizované oceli. Pro spojování je možné použít Sn/Pb pájku.Inhibitor C je použitelný i pro prodloužení životnosti starších glykolových a glycerinových kapalin.
Doporučené dávkování inhibitoru C je do 2% objemu inhibované kapaliny.

AGRiMEX-INHIBITOR A
Protikorozní přípravek pro kapaliny na bázi etanolu vhodný pro běžné materiály používané pro tyto kapaliny.
Inhibitor A lze použít i pro prodloužení životnosti starších etanolových kapalin.
Doporučené dávkování inhibitoru A je od 0,5% do 1%, maximálně však do 2% objemu inhibované kapaliny.

Dále jsme doplnili naši nabídku o:
AG TESOL, 500 ml - přípravek určený pro těsnění drobných netěsností chladících a topných automobilových systémů. Je rovněž použitelný pro těsnění malých prasklin a netěsností topných zařízení budov a klimatizací.
CAR TESTER - optický refraktometr určený pro měření bodu tuhnutí automobilových provozních kapalin včetně stavu elektrolytu autobaterií. Rovněž se používá pro orientační měření bodu tuhnutí teplonosných kapalin
vyrobených na bázi monopropylenglykolu, monoethylenglykolu a lihu.
TESTOVACÍ pH PROUŽKY - slouží k orientačnímu určování pH v rozmezí 0-12.

Podrobné informace Vám poskytne obchodní zástupce pro oblast teplonosných kapalin:
Ing. Jan Coufal,  tel. 777 680 537, coufal@agrimex.cz

NOVINKA - VIF SUPER DIESEL ADITIV ZIMNÍ 0.5 L

Naši nabídku aditiv do nafty jsme obohatili o další výrobek - VIF SUPER DIESEL ADTIV ZIMNÍ, 0.5 L. Tato zimní multifunkční přísada do motorové nafty s protikorozním účinkem udržuje čistotu vstřikovacích trysek a chrání palivové čerpadlo před poškozením. Přípravek se dávkuje v poměru 1:1000 do nádrže automobilu před tankováním.
Bližší informace o přípravku včetně cenové nabídky Vám na vyžádání poskytne příslušný obchodní zástupce (viz.rubrika KONTAKTY příp. OBCHODNÍ SÍŤ).
AGRIMEX, spol. s r.o. - Váš dodavatel autochemie, autokosmetiky a teplonosných kapalin.

METHANOL A ZIMNÍ KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ.

Setká se s nimi asi každý motorista, provozující svůj vůz celoročně. Po palivech se jedná o druhou nejpoužívanější provozní kapalinu.
Kromě obecných vlastností (jako je mrazuvzdornost, mycí a leštící vlastnosti, nulový vliv na životní prostředí, netečnosti ve vztahu ke všem dotčeným součástem automobilu) by měla být také zdraví neškodná s ohledem na posádku vozidla, neboť minimálně výpary z kapaliny se vždy alespoň malé míře dostanou do kabiny a prostoru pro osádku.
Všeobecný tlak na cenu produktů ve všech oborech lidské činnosti je znakem současné společnosti. Ještě před pár léty se zimní nemrznoucí směsi do ostřikovačů vyráběly výhradně z lihu (ethanolu), vody, barviv a dalších přidaných látek pro zlepšení vlastností (parfém, tenzidy pro zlepšení leštících vlastností aj.). Dnes se bohužel, jak velmi konkrétně ukázala např. nedávná kauza s pančovaným konzumním alkoholem, v zájmu ceny používá pro výrobu i methanol – látka svým složením i vlastnostmi velmi podobná ethanolu, jen podstatně nebezpečnější – a to hlavně pro člověka.
Líh - ethanol - nemá kromě své hořlavosti žádnou nebezpečnost, Isopropanol (který se občas také používá pro výrobu kapalin do ostřikovačů) k hořlavosti ještě přidává dráždivost pro oči. Naproti tomu methanol je látka toxická všemi běžnými cestami příjmu do těla. Tedy při vdechování, při styku s kůží a při požití. Jeho nebezpečnost není způsobena podobně jako třeba u ethylenglykolu (hlavní složka nemrznoucích chladících kapalin) jím samotným, ale tím, že jej tělo člověka metabolizuje na látky mnohem toxičtější, které pak napadají a ničí vnitřní orgány člověka – především játra, ledviny a zrakový nerv. Smrtelná dávka methanolu je pro dospělého člověka přibližně 1-2 ml při požití na 1 kg tělesné váhy. Trvalá slepota ale může nastat již při dávce i 10x menší. Tato nebezpečnost methanolu je specifická pouze pro člověka, některým jiným živočichům třeba vůbec nevadí.
Methanol jako chemická látka je také velmi dobrým rozpouštědlem různých materiálů. U automobilů tak mohou být napadány pryže, laky i plasty - především polykarbonátové kryty světlometů jsou na tuto látku velmi citlivé a může dojít k samovolnému praskání, zmatnění či mléčnému zákalu těchto částí vozu.

Z výše uvedených důvodů se naše společnost použitím methanolu jako nemrznoucí složky do zimních kapalin do ostřikovačů nikdy nezabývala a nikdy jsme z této látky naše výrobky nevyráběli.

Ctíme jakost (garantovanou certifikátem ISO 9001 pro celou výrobu), ekologii (naše kapaliny jsou ve formě koncentrátu certifikovány jako 100% biologicky odbouratelné) a kvalitu (jsme jedinými tuzemskými dodavateli pro Škoda Auto, a.s. na základě náročných zkoušek). 

CERTIFIKÁT NA VÝROBEK KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ ZIMNÍ -80

V uplynulých dnech jsme nechali provést typovou zkoušku našeho výrobku Kapalina do ostřikovačů zimní -80°C dle specifikace VW TL 52164A (042011) ve zkoušených vlastnostech (hustota při 20°C, obsah etanolu, obsah glykolů, obsah vody, teplota krystalizace ve směsi s destilovanou vodou v poměru 2:1, 1:1 a 1:2, bod varu, pěnivost, obsah těžkých kovů).
Na základě této zkoušky nám byl přidělen certifikát s potvrzením, že zkoušené vlastnosti výrobku Kapalina do ostřikovačů zimní -80°C jsou ve shodě s požadavky návrhu specifikace VW TL 52164A (042011) ve výše uvedených zkoušených vlastnostech. 
Certifikát (ve formátu *.pdf) si můžete stáhnout na našich webových stránkách v rubrice PODPORA.

ROZŠÍŘENÍ ŘADY LETNÍCH OSTŘIKOVAČŮ

Nabídku našeho letního programu rozšiřujeme o nový výrobek - AG LETNÍ OSTŘIKOVAČ. Tato parfemovaná zelená kapalina je určena do ostřikovačů pro letní provoz. Směs obsahuje povrchově aktivní látky, které spolehlivě odstraní zbytky hmyzu, mastnoty, pylu a ostatních nečistot ze skel a následně je vyčistí.
Bližší informace o novém výrobku včetně cenové nabídky Vám na vyžádání poskytne příslušný obchodní zástupce (viz.rubrika KONTAKTY příp. OBCHODNÍ SÍŤ).
Agrimex spol. s r.o. Třebíč - Váš dodavatel autochemie, autokosmetiky a teplonosných kapalin.

NOVÝ VÝROBEK - AG BENT BENZÍNOVÝ ČISTIČ

Představujeme Vám náš nový výrobek – AG BENT BENZÍNOVÝ ČISTIČ, 500 ML
Jedná se o koncentrovaný oplachový přípravek na benzínové bázi, určený k čištění a odmašťování motorů a jiných strojních zařízení.
Použití: naneste přípravek na čištěné místo a nechte 10 minut působit. Následně proudem nejlépe teplé nebo studené vody opláchněte. Je vhodné přípravek před oplachem mechanicky rozetřít. Použitelný je také k přípravě emulze k bezoplachovému odmašťování kovových součástí (mísení přípravek/voda v poměru  2 : 1 až 4 : 1); stabilita emulze však není dlouhodobá.
Bližší informace o novém výrobku včetně cenové nabídky Vám na vyžádání poskytne příslušný obchodní zástupce (viz.rubrika KONTAKTY příp. OBCHODNÍ SÍŤ).
Agrimex spol. s r.o. Třebíč - Váš dodavatel autochemie, autokosmetiky a teplonosných kapalin.

NOVÉ VÝROBKY V OBLASTI TEPLONOSNÝCH KAPALIN

Vážení obchodní přátelé,
firma AGRIMEX, spol. s r.o. uvádí na trh následující teplonosné kapaliny, kterými rozšiřuje a doplňuje stávající řadu Termofrostů.


TERMOFROST GP
je nemrznoucí kapalina tvořená směsí monopropylenglykolu a vyšších alkoholů s oblastí použití jako u Termofrostu P - topné systémy, chlazení i tepelná čerpadla. Výhodou této kapaliny s vyšší hustotou a dobrými teplonosnými vlastnostmi oproti Termofrostu P je vyšší podíl ekologických složek a příznivější cena.

TERMOFROST GE je nemrznoucí kapalina s vyšší hustotou tvořená směsí monoetylenglykolu a vyšších alkoholů. Tato kapalina má teplonosné vlastnosti srovnatelné s Termofrostem E i obdobnou oblast použití, ale je více ekologická a její cena je příznivější. Právě pro své dobré teplonosné vlastnosti je vhodná za předpokladu zamezení eventuelního úniku i do systémů tepelných čerpadel, kde
není možné z důvodu zápachu použít lihovou bázi (Termofrost L).

TERMOFROST G je nemrznoucí ekologická kapalina, jejíž předností jsou i přes vyšší hustotu dobré teplonosné vlastnosti a příznivá cena. Možnost jejího použití je v oblasti vytápění, chlazení a systémů tepelných čerpadel.

Více informací získáte u našich obchodních zástupců pro oblast teplonosných kapalin.

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY BRZDOVÝCH KAPALIN O DOT-5.1

Naši nabídku brzdových kapalin rozšiřujeme o syntetickou brzdovou kapalinu specifikace DOT-5.1 s předepsaným bodem varu nad 260°C. Kapalina je určena pro spojkové a brzdové systémy výkonných aut a motocyklů a je dlouhodobě použitelná za vysokých pracovních teplot. Nepoškozuje žádná těsnění ani spojovací prvky. Obsahuje směs polyethylenglykolů.
Je mísitelná se všemi brzdovými kapalinami odpovídajícími specifikaci DOT-5.1,
i normám ISO 4925, SAEJ 1703, FM VSS 116. Přípravek nelze mísit s kapalinami na bázi silikonu - včetně DOT-5. Je vhodná do brzdových systémů ABS nebo ASR.
Životnost kapaliny v brzdovém systému je 2-3 roky.

NOVINKY V OBLASTI TEPLONOSNÝCH KAPALIN

1.  Signalizace úniku kapaliny
Našim zákazníkům nabízíme možnost dodávek upravené kapaliny KOLEKTON P SUPER. Přídavkem UV-barviva sledujeme současné světové trendy a zlepšujeme užitné vlastnosti
našich výrobků. Tato změna usnadňuje sledování eventuálních úniků stále dražších náplní
topných či chladicích systémů, které se pomocí jednoduchého zdroje UV-záření (např. na kontrolu pravosti bankovek) velmi lehce vyhledávají. Unikající kapalina se projeví luminiscencí a zvláště v zatemněných objektech je výrazná i při nepatrných objemech.
Cena kapaliny po úpravě se zvýší o cca 0,8 – 1,0 Kč/ 1 l. V případě většího zájmu našich partnerů jsme připraveni zařadit takto upravený KOLEKTON P SUPER mezi standartně nabízené výrobky.

2.  Servisní služby
Pro potřeby našich zákazníků rozšiřujeme poradenskou činnost a v rámci zlepšování služeb umožňujeme zkontrolování některých parametrů již provozovaných kapalin. Správná funkce teplonosných náplní je možná jen při dodržování doporučených hodnot, ať již z hlediska ochrany proti korozi, či rizika zamrzání a případného poškození zařízení. Na základě provozních zkušeností doporučujeme kontrolu náplně alespoň jedenkrát ročně před zahájením sezóny. Následně mohou naši pracovníci poradit vhodné úpravy naměřených hodnot.
V rámci naší nabídky máme možnost zjistit obchodním partnerům následující parametry :
Posouzení mísitelnosti kapalin
Specifické složení obdobných směsí jednotlivých výrobců má za následek, že ne všechny jsou vzájemně libovolně mísitelné. V některých případech dochází k vysrážení účinných látek jako např. inhibitorů a vzniká riziko znehodnocení celé náplně či přímo poškození mechanických částí zařízení.
Stanovení hodnoty pH
Optimální rozmezí pH je rozhodujícím faktorem pro správnou funkci inhibitorů koroze. Pokles pod doporučenou hranici signalizuje úbytek jejich koncentrace a potřebu doplnění či výměnu kapaliny.
Stanovení koncentrace lihu, ev. glykolu
Na koncentraci uvedených složek závisí účinnost chladicích a teplonosných směsí, ostřikovačů nebo i dalších výrobků. Zjištění skutečné koncentrace je základem pro případné doplnění příliš zředěné kapaliny koncentrátem a její úpravy na požadované parametry.
Měření hustoty
Měrná hmotnost (hustota) směsí je pomocná veličina, která závisí na druhu a množství účinné látky a její hodnota slouží jako důležitá informace při případné úpravě koncentrace kapaliny.
Stanovení indexu lomu
Další důležitou pomocnou veličinou je index lomu, který také závisí na koncentraci  účinné látky a mohou jej mimo jiné ovlivňovat i některé použité přísady.
Měření reálného bodu zámrzu
Běžně používané stanovení bodu tuhnutí pomocí ručního refraktometru (např. Velvana Tester) poskytuje hodnoty orientační, které nemusejí vždy odpovídat skutečnosti. Přesné údaje se stanovují v chladicí lázni, ve které můžeme přezkoušet dodané vzorky až do hodnoty cca -40°C.
Další rozbory
Ve spolupráci s externími partnery můžeme dále zajistit změření vodivosti, viskozity, rozbor vzorku plynovou chromatografií, případně  dalších potřebných stanovení.

PLNÍCÍ LINKA PRO SPOLEČNOST AGRIMEX

Firma AGRIMEX, spol. s r.o. Třebíč uvedla k 31.12.2010 do provozu novou plnící linku. Tato linka byla vybudována za účelem rozvoje naší firmy za podpory Operačního programu Podnikání a Inovace, název programu: Rozvoj – Výzva II.
Součástí dodávky nové plnící linky bylo automatické technologické zařízení plnící linky včetně uzavírání a etiketování a dále poloautomatické zařízení pro skupinové balení plastových obalů výrobků autokosmetiky, autochemie a teplonosných kapalin ve výrobním závodě společnosti v Kojeticích na Moravě.

NOVÝ VÝROBEK - ČISTIČ DISKŮ EXTRA SILNÝ, 500 ML

Rádi bychom Vám představili náš nový výrobek – ČISTIČ DISKŮ EXTRA SILNÝ, 500 ML
Jedná se o čistící přípravek pro profesionální použití na bázi kyseliny fosforečné.

Umožňuje snadné odstranění typického znečištění disků, zvláště nánosu z otěru brzdových kotoučů. 

Zlepšeného výsledku lze dosáhnout, jestliže se čištění provádí na demontovaných a položených discích, anebo když se kola během doby čištění pootočí o 180° (menším posunutím celého vozu vpřed nebo vzad). Doporučuje se nenechat přípravek zaschnout a nepoužívat na přímém slunci !

Před aplikací je vhodné vyzkoušet na nenápadném místě disku, jaký účinek má přípravek na lak, chrom, eloxovaný hliník a nerezovou ocel !!
Po doporučené době působení v délce 1 - 1,5 min je nutno všechna zasažená místa důkladně ostříkat vodou. 
Bližší informace o novém výrobku včetně cenové nabídky Vám na vyžádání poskytne příslušný obchodní zástupce (viz.rubrika KONTAKTY příp. OBCHODNÍ SÍŤ).

Agrimex spol. s r.o. Třebíč - Váš dodavatel autochemie, autokosmetiky a teplonosných kapalin.

LIHOVÝ PŘÍPRAVEK AG LIKAL, 500 ML

Lihový přípravek AG LIKAL, 500 ML nabízíme kromě balení 1 L, 10 L, 25 L, 60 L a 200 L také v balení 0,5 L.
Tento přípravek je určený pro pálení, ředění lihových barev, k čištění a odmašťování povrchů. V neředěném stavu je možné přípravek použít do brzdové soustavy nákladních automobilů a autobusů proti zamrzání.CERTIFIKÁTY NA VÝROBKY ANTIFREEZE D A ANTIFREEZE EXTRA (C)

Na našich webových stránkách v rubrice PODPORA si můžete stáhnout nové certifikáty na naše chladící kapaliny ANTIFREEZE D a ANTIFREEZE EXTRA.

ZKOUŠKY BIOLOGICKÉ ROZLOŽITELNOSTI

V lednu 2010 jsme obdrželi výsledky testování biologické rozložitelnosti u našich výrobků Termofrost P a Kolekton P Super.
U testovaného vzorku Termofrostu P došlo po 28 dnech k 68,4 % biologické rozložitelnosti.
U testovaného vzorku Kolektonu P Super došlo po 28 dnech k 69,4 % biologické rozložitelnosti.
Podrobnější informace naleznete v přiložených protokolech.

EFEKTIVNÍ TEPLOTA

K zodpovězení otázky
PROČ NÁM NAMRZÁ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ NA SKLE, KDYŽ TEPLOTA VENKU JE VYŠŠÍ NEŽ ÚDAJ NA ETIKETĚ ?
si prosím přečtěte připojený článek Efektivní teplota.....

ZKOUŠKA BIOLOGICKÉ ROZLOŽITELNOSTI U VÝROBKU ROZMRAZOVAČ - KONCENTRÁT

Naše firma si nechala v květnu 2009 provést zkoušku biologické rozložitelnosti u výrobku rozmrazovač - koncentrát. Vyhodnocením testovaného vzorku byla zjištěna biologická odbouratelnost stanovená dle OECD 301-D = 91,6 % za 28  dnů.

NOVINKA - BEZPLATNÁ SLUŽBA Z OBLASTI TEPLONOSNÝCH KAPALIN

Od dubna r.2009 nabízíme našim zákazníkům z oblasti teplonosných kapalin novou službu, a to poradenství a bezplatný servis po ukončení topné sezóny.
Tato nová služba zahrnuje kontrolu mrazuvzdornosti, ph apod.
Bližší informace Vám na vyžádání poskytne příslušný obchodní zástupce (viz.rubrika KONTAKTY příp. OBCHODNÍ SÍŤ).
Věříme, že rozšíření našich služeb uvítáte a plně využijete.

Agrimex spol. s r.o.Firma Agrimex spol. s r.o. využívá nanotechnologie !

firma Agrimex spol. s r.o. využívá nanotechnologie ! Na letošní zimní sezónu nabízíme novinku v našem výrobním sortimentu, a to ZIMNÍ OSTŘIKOVAČE NANO-TECH. Nanočástice obsažené v kapalině snižují povrchové napětí skla. Po nanesení na povrch skla se s povrchem spojí ve formě sítě, která lépe  odpuzuje vodu a jiné nečistoty a kapaliny. Toto nižší povrchové napětí zabezpečuje odpuzování vody, která ze skla odtéká působením tlaku vzduchu při jízdě (bez stěračů), nebo při pomalejší frekvenci stírání - efekt tekutého stěrače. Tím se také snižuje koeficient tření mezi sklem a gumičkou stěrače a snižuje se opotřebení gumiček. Sklo má také vysokou čirost bez mastného efektu a nečistot.